sekretariat@agenturakami.sk | +421 948 270 880
1. martinská vedecká konferencia

Informácie

Vzhľadom na stále sa meniacu situáciu s COVID-19 a na základe stanoviska organizátorov si Vás dovoľujeme informovať, že pri zhoršujúcej sa situácií s COVID-19 sa kongres - bude konať v režime OP (očkovaní/ po prekonaní Covid)

Platné opatrenia:
 • Preukázanie sa COVID pasom, alebo potvrdením o zaočkovaní
 • Osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované, musia predložiť potvrdenie o tejto skutočnosti a zároveň sa musia preukázať negatívnym výsledkom PCR testu nie však starším ako 72 hodín alebo AG testu nie starším ako 48 hodín
 • Osoba po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 nie staršom ako 180 dní
Veríme, že uvedené podmienky budete akceptovať a konferencie sa zúčastnite.


Organizátori

Univerzitná nemocnica Martin
Jesseniova lekárska fakulta UK
Gynekologicko - pôrodnícka klinika
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine
logo Nursing Now Slovakia logo International year of the nurse and the midwife 2020

Koordinátor konferencie

PhDr. Zuzana Nepelová, vedúca pôrodná asistentka Gyn.-pôr. kliniky UN Martin

Vedecký výbor

MUDr. Jozef Adam, PhD.
doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
Mgr. Radoslava Cifríková
Mgr. Barbora Ďuríčeková
doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.
MUDr. Zuzana Laučeková
PhDr. Adriana Nemčoková, PhD.
PhDr. Zuzana Nepelová
Mgr. Ľubica Staroňová

Hlavná téma

Gynekologické ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v zmysle najnovších trendov, vedeckých poznatkov a praxe založenej na dôkazoch.

Zaslanie prihlášky

Prihlásenie aktívnej účasti: 20. 3. 2022

FORMULÁROM: www.porodnicamartin.sk

E-MAILOM: sekretariat@agenturakami.sk

Podmienkou prihlásenia aktívnej účasti je zaslanie ABSTRAKTU

Odborný program

ORGANIZÁTORI SI VYHRADZUJÚ PRÁVO NA ZMENU!
Štvrtok 5. máj 2022
Piatok 6. máj 2022

Registrácia

On-line: vyplnením registračného formulára
E-mailom: sekretariat@agenturakami.sk
Registračný poplatok: skorá registrácia
do 31. 3. 2022
neskorá registrácia
od 1. 4. 2022
Sestra a pôrodná asistentka členka SKSaPA 30,- € 40,- €
Sestra a pôrodná asistentka nečlenka SKSaPA 45,- € 55,- €
Lekár 50,- € 65,- €
Študent, dôchodca 15,- € 15,- €
Praktická sestra, sanitár, sprevádzajúca osoba 20,- € 30,- €

V cene registrácie je zahrnuté organizačné zabezpečenie konferencie, stravovacie služby, konferenčný balíček.

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez online registračný formulár, ale aj príslušnú sumu uhradiť do stanoveného termínu.

Prvý autor po zaradení príspevku do programu nehradí registračný poplatok.

Názov účtu:
Agentúra KAMI, s. r. o.

Názov banky
ČSOB, a. s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves

IBAN:
SK09 7500 0000 0040 2082 0119

BIC/SWIFT:
CEKOSKBX

VS:
po zaregistrovaní Vám bude priradený variabilný symbol

KS:
0308

Poznámky:
 • do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
 • ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
 • pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku
Storno podmienky:
 • Organizátor konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e-mailom na sekretariat@agenturakami.sk
 • Zrušenie po telefonáte nebude akceptované
 • do 4. 4. 2022 – bez storno poplatku
 • od 5. 4. 2022 – 20. 4. 2022 – 50 % storno registračného poplatku
 • od 21. 4. 2022 – 100 % storno registračného poplatku

Nepeňažné plnenie:
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podujatie je zaradené do systému kreditného hodnotenia účasti na odborných podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v znení neskorších predpisov.

Na konferenciu nie je potrebné sa registrovať cez portál SKSaPA, prihlásiť sa môžete on-line cez registračný formulár na tejto stránke.

Ubytovanie

Hotel Turiec
Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o.
v Hoteli Turiec ****, A. Sokolíka 2, Martin
On-line: vyplnením registračného formulára
E-mailom: sekretariat@agenturakami.sk

Rezervovaná kapacita: 50/2 – lôžkové izby štandard
Cena ubytovania s raňajkami:
Standard dvojlôžková izba: 94 Eur / noc
Standard dvojlôžková izba obsadená 1 osobou: 80 Eur / noc
Miestny poplatok: 1 Euro / osoba / noc

Partneri

Vážení partneri konferencie,
ak máte záujem podporiť toto podujatie kontaktujte prosím sekretariát konferencie.
Formulár pre účasť firiem nájdete - TU

Ďakujeme Vám.


PENEP
EDENPHARMA LOGO
HEATON LOGO
MEDPLUS
Nursicare
Exeltis

VÁŽENÍ NÁVŠTEVNÍCI!

Dovoľujeme si vás upozorniť, že obsah zverejnený na týchto stránkach je určený iba pre odbornú medicínsku verejnosť (lekárov, sestry, medicínskych pracovníkov, zástupcov farmaceutických firiem).

Informácie, ktoré sú na tejto webovej stránke zverejnené, ako aj všetky pripojené súbory a prílohy, môžu byť dôverné a sú právne chránené podľa legislatívnych predpisov.