sekretariat@agenturakami.sk | +421 948 270 880
1. martinská vedecká konferencia

Informácie

Organizátori

Univerzitná nemocnica Martin
Jesseniova lekárska fakulta UK
Gynekologicko - pôrodnícka klinika
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine
logo Nursing Now Slovakia logo International year of the nurse and the midwife 2020

Koordinátor konferencie

PhDr. Zuzana Nepelová, vedúca pôrodná asistentka Gyn.-pôr. kliniky UN Martin

Vedecký výbor

MUDr. Jozef Adam, PhD.
doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
Mgr. Radoslava Cifríková
Mgr. Barbora Ďuríčeková
doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.
MUDr. Zuzana Laučeková
PhDr. Adriana Nemčoková, PhD.
PhDr. Zuzana Nepelová
Mgr. Ľubica Staroňová

Hlavná téma

Gynekologické ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v zmysle najnovších trendov, vedeckých poznatkov a praxe založenej na dôkazoch.

Zaslanie prihlášky

Prihlasovanie sa na aktívnu účasť UKONČENÉ!

ZASIELANIE ABSTRAKTOV: do 25. 8. 2020


Odborný program 30.09. 2020

ORGANIZÁTORI SI VYHRADZUJÚ PRÁVO NA ZMENU!

8:00 - 8:30 Registrácia účastníkov
8:30 - 9:00 Otvorenie konferencie

9:00 - 10:30 I. Blok prednášok

Koordinátori: Kamil Biringer, Erik Kúdela, Zuzana Nepelová

Renálne ochorenia v gynekológii a pôrodníctve
Biringer K.
Primárna a sekundárna prevencia rakoviny krčka maternice na Slovensku
Kúdela E.
Manažment pacientky s karcinómom ovária
Nepelová Z.
Úloha operačnej sestry pri radikálnom odstránení hlboko infiltrujúcej endometriózy rekta
Hlobejová V., Oravcová M., Bielik T.
Koncept ERAS v pooperačnom manažmente gynekologických pacientok
Pavelková L., Kubaská L., Kozubík E.
Ošetrovateľská starostlivosť o pacientku v terminálnom štádiu gynekologického ochorenia - vývoj a trendy
Dziaková L.

10:30 - 10:45 Prestávka

10:45 - 12:00 II. Blok prednášok

Koordinátori: Jozef Adam, Ľubica Staroňová, Barbora Ďuríčeková

Vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze
Merkovská Z., Platko Z.
VBAC - Skúsenosti žien
Matúšková M.
Ruptúra maternice po spontánnom pôrode – kazuistika
Adam J., Marčák L., Štefanko R.
Očakávania a postoje pred pôrodom u viacrodičiek v závislosti od predchádzajúceho typu pôrodu
Ďuričeková B., Škodová Z., Betušová K.
Psychosociálne aspekty pôrodníckej starostlivosti ako prediktory spokojnosti žien
Mazúchová L., Hudáková L., Kelčíková S.

12:00 - 13:00 Obed

13:00 - 14:30 III. Blok prednášok

Koordinátori: Zuzana Nepelová, Radoslava Cifríková

Povedomie žien o plodnosti
Murínová G., Mazúchová L.
Význam aplikácie edukačného plánu starostlivosti o orálne zdravie tehotnej ženy v rámci psychofyzickej prípravy na pôrod
Benková G., Andraščíková Ľ., Andraščíková Š.
Komunitní péče v porodní asistenci v ČR
Dorazilová R., Matulníková L.
Problematika porodů v kontextu přednemocniční neodkladné péče ONLINE
Frei J.
Psychosociální rizika při práci porodních asistentek ONLINE
Vévoda J., Vévodová Š., Sobotková H.
Poradenství pro ženy po perinatální ztrátě
Ratislavová K.

14:30 - 14:45 prestávka

14:45 - 16:00 IV. Blok prednášok

Koordinátori: Adriana Nemčoková, Zuzana Nepelová

Pôrodná asistentka v SR
Žukovičová J.
JORDMOR – MIDWIFE IN NORWAY
Lovičová M.
Vnímanie postavenia pôrodnej asistencie v spoločnosti z pohľadu pôrodných asistentiek v SR
Vašíčková E., Kelčíková S.
Vnímanie profesie pôrodnej asistentky z pohľadu žien na Slovensku
Pydová M., Kelčíková S.

16:00 - 16:15 prestávka

16:15 - 17:15 V. Blok prednášok

Koordinátori: Ľubica Staroňová, Radoslava Cifríková

Postoje adolescentných rodičiek z rómskej komunity k tehotenstvu
Vaščáková D., Ševčovičová A.
Podpora vzťahovej väzby a laktácie podľa odporúčaní WHO
Cifríková R.
Komunikačné karty - efektívna forma komunikácie s matkami inej národnosti
Adamová E., Dibalová A.
Hodnocení opruzenin u kojenců
Janoušková K.

17:15 - 18:45 Workshop - Technika chirurgického šitia epiziotómie

Koordinátori: Zuzana Laučeková, Barbora Ďuríčeková

19:00 Večera

Registrácia

On-line: vyplnením registračného formulára
E-mailom: sekretariat@agenturakami.sk
Registračný poplatok: skorá registrácia
do 31. 8. 2020
neskorá registrácia
od 1. 9. 2020
Sestra a pôrodná asistentka členka SKSaPA 30,- € 40,- €
Sestra a pôrodná asistentka nečlenka SKSaPA 45,- € 55,- €
Lekár 50,- € 65,- €
Študent, dôchodca 15,- € 15,- €
Praktická sestra, sanitár, sprevádzajúca osoba 20,- € 30,- €

V cene registrácie je zahrnuté organizačné zabezpečenie konferencie, stravovacie služby, konferenčný balíček.

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez online registračný formulár, ale aj príslušnú sumu uhradiť do stanoveného termínu.

Prvý autor po zaradení príspevku do programu nehradí registračný poplatok.

Názov účtu:
Agentúra KAMI, s. r. o.

Peňažný ústav:
OTP Banka Slovensko, a. s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves

IBAN:
SK96 5200 0000 0000 1019 9527

SWIFT:
OTPVSKBX

VS:
po zaregistrovaní Vám bude priradený variabilný symbol

KS:
0308

Poznámky:
  • do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
  • ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
  • pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku
Storno podmienky:
  • Organizátor konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e-mailom na sekretariat@agenturakami.sk
  • Zrušenie po telefonáte nebude akceptované
  • od 20. 9. 2020 – 100 % storno registračného poplatku

Nepeňažné plnenie:
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podujatie je zaradené do systému kreditného hodnotenia účasti na odborných podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v znení neskorších predpisov.

Na konferenciu nie je potrebné sa registrovať cez portál SKSaPA, prihlásiť sa môžete on-line cez registračný formulár na tejto stránke.

Ubytovanie

Hotel Turiec
Ubytovanie pre účastníkov konferencie zabezpečuje Agentúra KAMI, s. r. o.
v Hoteli Turiec ****, A. Sokolíka 2, Martin
On-line: vyplnením registračného formulára
E-mailom: sekretariat@agenturakami.sk

Rezervovaná kapacita: 30/2 – lôžkové izby štandard
Cena ubytovania s raňajkami:
Standard dvojlôžková izba: 85 Eur / noc
Standard dvojlôžková izba obsadená 1 osobou: 77 Eur / noc
Miestny poplatok: 1 Euro / osoba / noc

Partneri

Ďakujeme za podporu podujatia

PENEP
EDENPHARMA LOGO
HEATON LOGO
MEDPLUS
Nursicare
Exeltis